Single nucleotide polymorphism er den utskrevne formen av SNP.