Sinnssykehus, foreldet betegnelse på psykiatrisk sykehus.