Tilstanden har sammenheng med anatomisk trange plassforhold og er oftest relatert til rotatormansjettens (rotatorcuffens) muskler (dvs. lange biceps-sene, supraspinatus-senen, infraspinatus-senen) eller til en slimpose (bursa subacromiale). Se impingementsyndrom.