Spesialhelsetjenesteloven, lov om spesialisthelsetjenesten av 1999, omhandler de oppgavene og pliktene som spesialisthelsetjenesten, herunder sykehusene og andre helseinstitusjoner, har.