Spontan, som oppstår av seg selv uten ytre årsak eller inngrep.