Sporedyr, gruppe protozoer som alle er vevs- eller cellesnyltere i andre dyr. De har en enorm formeringsevne og en komplisert livssyklus med kjønnet og ukjønnet formering, samt hyppig vertsskifte. Ved kjønnet formering omgis zygoten (eggcellen) av et tykt skall (unntatt hos blodparasittene) og kalles da en spore. Hos mennesket forekommer to hovedgrupper sporedyr: malariaparasittene Plasmodium (se malaria) og Toxoplasma gondii (se toksoplasmose).