Stereo-, forstavelse som betyr solid, rommelig, dybde-.