Stoff, betegnelse brukt i rusmiddelsammenheng om illegale rusmidler eller narkotika. Brukes også i mer innskrenket betydning om rusmidler som foreligger i pulverform, dvs. først og fremst amfetamin, metamfetamin, heroin og kokain.