Stressfraktur, knokkelbrudd som skyldes repeterte belastninger som hver for seg ikke er tilstrekkelige til å brekke knokkelen, men som samlet over tid fører til brudd. Dette skjer oftest i mellomfoten, f.eks. ved utmarsj i det militære og hos idrettsutøvere, se fotbrudd.