Substitusjon, erstatning av en ting (oftest et stoff) med en annen.