Suggestibilitet, mottakelighet for suggesjon. Suggestibiliteten avhenger av forskjellige faktorer, bl.a. av forholdet mellom den som gir suggesjonen, og den som mottar den. Når man føler seg usikker og desorientert, er man relativt mer mottakelig for suggesjon. Dessuten blir suggesjon desto lettere akseptert når den faller sammen med ens egne ønsker og lengsler. Endelig begunstiges suggesjon av fravær av kritisk evne eller av mangel på tilstrekkelige kunnskaper om og innsikt i et bestemt område.