Svaksyntoptikk, fellesbetegnelse på optiske hjelpemidler for svaksynte, f.eks. lupe, kikkertbrille, lese-TV.