Svulstfremkallende virus, onkogene virus, virus som kan fremkalle svulstdannelse. Mange virus har vist seg å være ansvarlige for produksjon av godartede eller ondartede svulster hos dyr og mennesker. Slike virus finnes innenfor flere familier av DNA-(deoksyribonukleinsyre-)virus: Adenoviridae, Papovaviridae, Herpesviridae, hepatitt B virus o.a. Av RNA-(ribonukleinsyre-)virus er det bare påvist evne til svulstinduksjon hos retrovirus, som også er de eneste RNA-virus som produserer virus-DNA i vertscellene. Svulstdannelse, onkogenese, synes derfor å være knyttet til virus-DNA. Blant retrovirus finnes det grupper som fremkaller svulster hos forskjellige dyr (mus, fugler, aper) og mennesker.