Sykemelding, melding til arbeidsgiver eller trygdekontor om at en person som har rett til sykepenger, er syk og arbeidsufør. Sykemelding skrives av lege på skjema IA 08-07.04: Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom. Tannlege, kiropraktor og manuell terapeut har begrenset sykemeldingsrett.

Egenmelding (melding til arbeidsgiver fra arbeidstaker om at vedkommende er syk og arbeidsufør) kan leveres inntil 4 ganger i året. Varer sykdommen mer enn 3 kalenderdager, må sykefraværet dokumenteres av lege. Medlemmer som arbeider i IA-virksomheter, kan nytte egenmelding for samlet inntil 24 dagers fravær per år, og her kreves legeerklæring først etter 8 dagers fravær. Varer sykdommen mer enn 3 dager, må sykefraværet dokumenteres av lege. Medlemmer som arbeider i IA-virksomheter, kan nytte egenmelding for samlet inntil 24 dagers fravær per år, og her kreves legeerklæring først etter 8 dagers fravær.

For å få sykepenger krever folketrygden at medlemmet skal være minst 2 % arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer, gir ikke rett til sykepenger. Sykepenger ytes også når medlemmet må være borte fra arbeidet på grunn av behandling eller nødvendig kontrollundersøkelse. Se folketrygden.

Senest etter 8 ukers full sykemelding skal legen gi arbeidsgiver og NAV utfyllende opplysninger om de medisinske årsaker til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er igangsatt (del II av blankett 08-07.04). Arbeidsgiver har plikt til å utarbeide en oppfølgningsplan innen 6 ukers sykefravær og innkalle den sykemeldte og evt. lege til et dialogmøte innen 12 ukers fravær. NAV skal også følge opp langtidssykemeldte og innkalle til dialogmøte innen 6 måneders fravær, hvor det skal vurderes om den sykemeldte eventuelt kan utføre annet inntektsgivende arbeid enn det vedkommende er sykemeldt fra, og legges en plan for videre behandling og attføring.

NAV kan yte reisetilskudd som alternativ til sykepenger. Ved delvis arbeidsuførhet kan folketrygden utbetale graderte sykepenger ned til 20 %. Sykepengenes størrelse skal beregnes på grunnlag av reduksjon i arbeidstiden og/eller inntektstap. Aktiv sykemelding innebærer at sykemeldte personer kan få sykepenger i opptil 4 uker i forbindelse med aktivisering og arbeidstrening hos sin arbeidsgiver. Ordningen er innført for å gjøre tilbakeføring til arbeidslivet lettere. Friskmelding til arbeidsformidling innebærer at en sykemeldt person som av helsemessige grunner ikke kan gjenoppta tidligere arbeid eller ikke har noe arbeid å vende tilbake til, men som ellers er arbeidsfør, kan få sykepenger i opptil 12 uker hvis vedkommende er meldt som arbeidssøkende.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.