Symptomatisk er innen medisin noe som er typisk for en bestemt tilstand eller diagnose. Betegnelsen brukes også i uttrykket symptomatisk behandling.