Symptomnevrose, eldre betegnelse for en ikke-organisk og ikke-psykotisk lidelse (nevrose) av vanligvis forbigående natur, kjennetegnet ved plagsomme symptomer som ikke hadde sin bakgrunn i mer varige personlighetsrelaterte forhold (som ble kalt karakternevrose). Symptomnevrosebegrepet brukes i dag lite, men tilsvarer i innhold ikke-psykotiske former for stemningslidelser (depresjoner), angstlidelser, tvangslidelser (obsessiv-kompulsiv lidelse) og somatoforme lidelser. Disse lidelsene står i motsetning til personlighetsforstyrrelser, som også inkluderer tilstander som i eldre tider ble kalt karakternevroser.