Sammensatt enhet av flere ulike komponenter, f.eks. kroppen som helhet.