Systemteori, teori i psykiatrisk behandling som bygger på at mennesket opplever og reagerer i nåtiden ut fra det system av verdier og påvirkninger det har vært og er formet under.