tPA, vevsaktivator av plasminogen, det fibrinolytiske proenzymet til plasmin. tPA er den naturlig forekommende aktivatoren av det fibrinolytiske system i blodet. tPA dannes vesentlig i blodårenes endotelceller, og således i ideell nærhet til lokal fibrindannelse i sirkulasjonen. Aktiveringen av det fibrinolytiske system sørger for at dannelsen av fibrin ikke tar overhånd og fører til blodpropp.tPA blir også syntetisk fremstilt ved genteknologi og benyttes til fibrinolytisk behandling f.eks. hos visse pasienter med hjerteinfarkt eller lungeembolisme.