Tamoxifen er et legemiddel som hemmer virkningen av østrogen. Legemidler som har denne virkningen, kalles antiøstrogener. Den viktigste anvendelsen av tamoxifen er i behandlingen av brystkreft og andre svulster hvor kreftcellene uttrykker østrogenreseptorer og som i større eller mindre grad er avhengige av østrogene hormoner for å vokse.