Det å tatovere, dvs. dekorere huden ved å deponere fargestoffer i lærhuden ved hjelp av små stikk med en nål som fører fargestoffet ned i huden. Fargeforandringene blir permanente, fordi fargekornene tas opp (se fagocytose) av celler i lærhuden.

For å få frem ulike farger, bruker man forskjellige fargestoffer som rødt (kvikksølvforbindelser, kadmium, sienna), blått (koboltsalter, azurblått), svart (karbon, jernoksid), grønt (kromforbindelse, kobbersalter), gult (kadmium, oker) og fiolett (mangan). Traumatisk tatovering er en ikke tilsiktet tatovering som skyldes at fargestoff, f.eks. asfaltstøv, ved et uhell kommer ned i huden og deponeres i lærhudens celler. Dette kan bl.a. oppstå etter skrubbsår hvis man ikke renser såret tilstrekkelig. Arrtatovering er en rituell tatovering der man lager tegn og mønstre i huden, uten å bruke fargestoffer, men ved gjentatte stikk som gir en kraftig og varig arrdannelse, såkalt keloid.

Fjerning. Tatoveringer lar seg ikke fjerne uten at man ødelegger cellene som inneholder fargestoffene, f.eks. med pigmentlaser. Slike lasere avgir lys som fanges opp av de ulike fargestoffene i tatoveringen. Denne behandlingen med pigmentlaser fører til en kraftig oppvarming av huden, slik at cellene som inneholder fargestoff, blir ødelagt. Hvis tatoveringen inneholder flere farger, må man bruke lasere med forskjellig lyskvalitet som svarer til absorbsjonen av de ulike fargestoffene. Når cellene ødelegges, vil fargestoffet frisettes og deretter føres bort med lymfen. Denne metoden vil vanligvis ikke gi arr.

Man kan også bruke andre metoder, f.eks. hudsliping og CO2-laser, som innebærer fjerning eller ødeleggelse av huden ned til det nivået hvor fargen er deponert. Denne behandlingen vil gi arrdannelser (se laserbehandling av hudforandringer). Selv med moderne behandling kan det være vanskelig å fjerne tatoveringer fullstendig.

Komplikasjoner. Det er beskrevet overføring av sykdommer ved bruk av urene tatoveringsnåler (spesielt hepatitt B). Av og til kan det oppstå allergi mot stoffer i tatoveringen, f.eks. mot kromsalter eller kvikksølvforbindelser. Da vil det oppstå et eksem svarende til den aktuelle fargen i tatoveringen. Dette viser seg ved at den aktuelle delen av tatoveringen begynner å klø og blir irritert. I slike tilfeller må man som oftest fjerne tatoveringen.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.