Den minimumsstyrke som må til for at en påvirkning skal merkes eller gi en bestemt virkning (for eksempel at en lydstyrke oppfattes av øret). Terskelverdien angis også for den mengde stoff som må til for å oppnå bestemte biologiske virkninger, for eksempel den sukkermengde i blodet som medfører at sukkeret utskilles gjennom nyrene.