Terskelverdi er den største konsentrasjonen et stoff kan ha i blodet før stoffet begynner å utskilles i urinen. Se nyreterskel.