Thymin, nitrogenholdig base som er en av de fire byggesteinene i DNA.