Tiouracil, en svovelholdig pyramidinbase som minsker stoffskiftet i kroppen ved å motvirke dannelsen av tyroksin i skjoldbruskkjertelen. Brukes derfor ved overproduksjon av dette (jfr. thyreotoksikose). Tiouracil og dets derivater kan gi visse bivirkninger av allergisk natur (utslett, blodforandringer).