tobakksrøyk

Tobakksrøyk består av en kompleks blanding av kjemiske stoffer som hovedsakelig dannes ved ufullstendig forbrenning av tobakk. I tillegg kommer stoffer som fordamper ved oppvarming av tobakk (for eksempel nikotin). Omkring 4000 ulike stoffer er identifisert i tobakksrøyk, og mange av disse kan gi helseskader. Nikotin i tobakk påvirker sentralnervesystemet og er det stoffet i tobakk som er årsaken til avhengighet. De biologiske prosesser som skaper avhengighet av tobakk, ligner de prosesser som skaper avhengighet av narkotika som heroin og kokain.

Tobakksrøyken består av en flyktig gassfase og en partikkelfase som inneholder det meste av tjærestoffene. De fleste undersøkelsene av tobakksrøyk og røyking er gjort med fabrikkfremstilte sigaretter. Håndrullede sigaretter (rullings) inneholder dobbelt så mye tjære og nikotin som ferdigsigaretter. De undersøkelser som foreligger, tyder på at det er minst like helseskadelig, sannsynligvis mer, å røyke rulletobakk enn ferdigsigaretter.

Hovedstrømsrøyk er den røyken som røykeren får i seg når vedkommende tar et drag av sigaretten. Sidestrømsrøyken er den røyken som går ut i luften mellom dragene. Det tar omtrent sju minutter å røyke en sigarett. Passiv røyking kalles det når man puster luft som er forurenset med tobakksrøyk. Ved passiv røyking er man hovedsakelig utsatt for sidestrømsrøyk, men i tillegg vil en passiv-røyker få i seg noe av den røyken som røykeren puster ut og gasser som kan sive ut gjennom sigarettpapiret.

De kjemiske stoffene i tobakksrøyken kan påvirke cellene i luftveiene, og de kan tas opp i organismen gjennom slimhinnene i luftveiene og fra lungeblærene og over i blodbanen. Dermed vil de transporteres rundt i hele kroppen.

Sykdommer

Røyking er den viktigste årsaken til lungekreft. Tobakksbruk kan også føre til kreft i munnhule og strupe og i urinveiene, økt aborthyppighet, kronisk bronkitt og lidelser i hjertets kransarterier (infarkt og angina pectoris). Her kommer røykens innhold av karbonmonoksid CO inn, i tillegg til nikotinets virkning. Man vet at inhalert CO forbinder seg med blodfargestoffet (hemoglobin), hvor det fortrenger oksygenet, og det er sannsynlig at dette karbonmonoksid-hemoglobin fremmer «åreforkalknings»-prosessen.

Nikotin øker også saltsyreutskillelsen i magesekken, slik at magesårpasienter bør unngå å røyke. Røyking fører til nedsatt fruktbarhet og svekket potens. Røyking i svangerskapet kan ha skadelige følger for fosteret og det nyfødte barnet. Røyking i hjemmet kan også føre til luftveissykdommer hos spedbarn. Tobakksrøyking forsnevrer blodårene og kan føre til nedsatt blodsirkulasjon i armer og ben (røykeben).

I Norge er det hvert år omkring 6700 dødsfall som skyldes røyking. I tillegg dør mellom 300 og 500 nordmenn årlig på grunn av passiv røyking og det oppdages 50 tilfeller av lungekreft hvert år som skyldes passiv røyking.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg