Tranexamsyre, fibrinolysehemmer. Tranexamsyre brukes for å hindre eller redusere blødninger som skyldes økt fibrinolyse (defekt hemostase). En vanlig anvendelse er ved unormalt store menstruasjonsblødninger (menoragi). Tranexamsyre kan også brukes i forbindelse med tanntrekking, større kirurgiske inngrep eller ved store skader.