Transøsofagusekkokardiografi, ekkokardiografi som utføres gjennom spiserøret (øsofagus); hjerteundersøkelse ved hjelp av ultralydteknikk fra spiserøret. Se også ultralydundersøkelse.