Transducer, overføringsmekanisme; blant annet mekanismer i sanseceller som «overfører» irritamentet til nerveimpulser i den sensoriske nervefiberen.