Transmisjon, overføring av impulser. (Se synapse, synaptisk transmisjon).