Transplantat-mot-tumorreaksjon, se transplantasjon.