Trikromasi anomal, fargeblindhet hvor det som normalt, er tre forskjellige typer tapper i netthinnen, men hvor én eller flere av disse fungerer galt.