Turnus, regelmessig veksling i tjenstgjøringen, ofte som ledd i en større enhetsplan eller organisasjon.