Tvangslidelse, tvangsnevrose, er det samme som obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD).