Tympanofoni, sykelig forøkt stemmeresonans i øret. Påvises objektivt ved å forbinde pasientens øre med eget øre ved hjelp av en gummislange. Når pasienten så snakker, høres stemmen påfallende tydelig og klangfull. Samtidig høres åndedrettet som en tydelig susing. Tympanofoni skyldes en åpenstående øretrompet, se øret.