Tympanometri, metode til å måle trykket i mellomøret. Brukes ofte ved undersøkelse av barn med nedsatt hørsel hvor det er mistanke om sekretorisk otitt.