Tyrothrisin er et antibiotikum fremstilt av Bacillus brevis. Tyrothrisin er en blanding av polypeptider, hvorav to grupper, kalt gramicidin og tyrocidin, dominerer. Tyrothrisin brukes i salver ved forskjellige hudsykdommer.