Uremibehandling, spesifikke tiltak med tanke på symptomlindring, men også tiltak for å forebygge senere komplikasjoner. I den predialytiske fase vil det gis kostråd med en viss proteinbegrensning for å redusere urinstoffmengden i blod, fosfatrestriksjon i kosten for å begrense fosfatmengden i blod, og ved behov kaliumredusert kost. Det er som regel behov for tilskudd av aktivert vitamin D for å regulere kalkbalansen, medikamenter som bremser fosfatopptak i tarm, natron for å korrigere syre/baseforstyrrelser og erytrocyttstimulerende agens som erytropoietin som gis subkutant for å stimulere til nydanning av røde blodceller. Blodtrykksbehandling er også sentral i behandlingen av uremi for å hindre progresjon av nyresvikten og motvirke hjerte- og karsykdommer.