Vankocinresistens, motstand (resistens) mot det bredspektrede antibiotikumet vankocin, som er under fremmarsj hos en rekke viktige bakteriearter, f.eks. enterokokker og gule stafylokokker (Staphylococcus aureus). Ved vankocinresistens finnes det foreløpig få eller ingen alternativ antibiotikabehandling.