Vaselin, renset, halvfast blanding av hydrokarboner, fremstilt fra petroleum. Den opprinnelige fargen er lys gul (gul vaselin). Ved bleking fås hvit vaselin. Vaselin er egnet som salvegrunnlag og inngår i en rekke salver som hjelpestoff. Vaselin er praktisk talt uløselig i vann og virker vannavstøtende. Den beskytter huden mot fuktighet, men hindrer også fordamping av vann fra huden. Vaselin absorberes ikke gjennom huden og fremkaller meget sjelden allergiske reaksjoner. Gul vaselin (uten tilsetningsstoffer) brukes i noen grad som dekkende og beskyttende salve, f.eks. i streng kulde.