Vernal er det som hører sammen med våren eller er vårlig.