Versjon, vending eller vridning, f.eks. endring av fosterets leie i livmoren før fødselen.