Vilkårlige nervesystem, den delen av nervesystemet som er under viljestyring.