Villmarksmedisin, inkluderer vidt forskjellige emner som ekspedisjons- og katastrofemedisin, dykkermedisin, redningsmedisin, høydesyke, sykdommer knyttet til kulde og varme og skader i villmarken, inkludert farlige dyr. Organisasjonen Wilderness Medical Society ble stiftet i 1983.