Vismut, metallisk grunnstoff, kjemisk symbol Bi. Vismut er giftig, spesielt overfor enkelte bakterier. Løsninger som inneholdt vismut, ble tidligere brukt mot syfilis. Vismut ble også brukt i sårpudder og sårsalver. Kolloidale løsninger av vismutsalter brukes for å utrydde bakterien Helicobacter pylori som vokser i surt miljø, og som bl.a. kan infisere ventrikkelslimhinnen og medvirke til utviklingen av magesår og ulcussykdom. Tidligere ble vismutmikstur brukt mot magesår uten at denne virkningsmekanismen var kjent. Nå brukes vismut kun i kombinasjon med antibiotika og midler som hemmer saltsyreproduksjonen.