Viviseksjon, bruk av levende dyr i vitenskapelige forsøk. Se også dyreforsøk.