Xantin, kjemisk forbindelse som forekommer i blod og urin samt i enkelte planter. Xantin er et nedbrytningsprodukt av puriner. Det oksideres til urinsyre, som er sluttproduktet i menneskets omsetning av purinbasene. Xantin kan fremstilles teknisk fra guanin.