Glykolyse er en reaksjonsvei i cellers energistoffskifte som bryter ned sukkeret glukose. Glukose brytes ned ved hjelp av enzymer til pyruvat gjennom ti trinn. Når glukose brytes ned i glykolysen dannes det energi i form av ATP, og molekyler som kan inngå videre i enten energiproduksjon eller produksjon av nye molekyler som cellen kan bruke i andre prosesser. Hele artikkelen