Handikapidrett, organisert mosjons- og konkurranseidrett som tar hensyn til de særlige forhold som er nødvendige for at personer med ulike typer funksjonshemninger skal kunne drive med fysisk aktivitet. Se helsesport. Hele artikkelen