Etologi er en gren av zoologien som studerer årsakssammenhenger bak dyrs atferd i deres naturlige miljø. Hele artikkelen