Atferdsbiologi

Etologi, gren av zoologien som studerer årsakssammenhenger bak dyrs atferd i deres naturlige miljø. Etologien deles gjerne inn i fire analysenivåer: – det som skjer inne i dyret (nervesystemet og hormonenes innvirkning på atferden)– utviklingen av atferd hos individet (betydningen av instinkter – medfødt atferd og læring)– funksjonen eller tilpasningsverdien til atferden (betydningen av økologiske og sosiale faktorer, se atferdsøkologi)– utviklingen av atferden hos forskjellige arter (komparative studier av beslektede arter for å rekonstruere utviklingen av atferdstrekket).Utgangspunktet for etologiske studier er ofte et etogram; dvs. Hele artikkelen